Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Varmare klimat, lägre skatter, bättre jobb – vilken än anledningen är att flytta från Sverige finns det mycket att tänka på. Framför allt om du ska flytta ut från Sverige istället för att bara vistas tillfälligt i det andra landet.

Detta har inget med medborgarskap att göra. Du kan fortsätta att vara svensk medborgare även om du är skriven i ett annat land.

Flyttar du ut från Sverige och skriver dig i ett annat land får du inte ha någon ”väsentlig anknytning” till Sverige. Det innebär bland annat att du inte har någon permanent bostad men det är okej med ett fritidsboende. Du får inte heller ha arbetsinkomster, minderåriga barn kvar, företag eller styrelseuppdrag. Kraven gäller också den make eller maka som flyttar med dig. Du får inte heller vistas mer än sex månader om året i Sverige. Hur dessa dagar räknas är lite klurigt. Den som ofta reser fram och tillbaka kan behöva räkna fler dagar, så det gäller att ha läst på.

Många frågor kring utflyttning rör skatter. Arbetsinkomster i det land du bosatt dig i beskattas givetvis där. Men har du ett fritidshus i Sverige fortsätter du att betala fastighetsavgiften. Hyr du ut det periodvis får du också skatta för dessa inkomster i Sverige. Aktier och fonder beskattas i regel tio år efter flytten från Sverige.

Pensioner från Sverige skattas vanligtvis med SINK-skatt på 20 procent (den sänktes från 25 procent den 1 januari 2014). Hur stor skatten blir totalt sett beror också på vad som står i det dubbelbeskattningsavtal som är mellan Sverige och det aktuella landet. Ibland kan en viss typ av pensioner bli helt skattefria, som i Portugal i fallet med tjänstepensioner från arbete i privat sektor.

Tänk också på vilka pensioner som det är möjligt att ta med sig. Garantipensionen kan tas med till andra EU-länder som EES-länderna Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz och i vissa fall Kanada. Det innebär att vid en flytt till exempelvis Thailand upphör pensionen.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, änkepension, barnpension och omställningspension, alla från Pensionsmyndigheten, kan du ta med dig till vilket land du vill. Detsamma gäller tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar.

Det gäller också att tänka på de skatter som vi inte längre har i Sverige som arvsskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt. Även den som fortfarande är skriven i Sverige, men vistas långa tider i exempelvis Spanien, kan numera omfattas av spansk arvsskatt om dödsfallet inträffar där och det inte står i testamentet att svensk arvslagstiftning ska gälla.

Fastighetsskatten/-avgiften kan också variera kraftigt mellan olika länder. I Sverige är skatten i dag förhållandevis låg. I USA till exempel kan den skifta kraftigt mellan de olika staterna. Driftskostnader som el och vatten kan också bli stora utgiftsposter jämfört med de förhållandevis låga avgifterna i Sverige.

Det är också viktigt att flytta på ett sådant sätt att det inte blir något glapp i socialförsäkringar som sjukförsäkringen. Många som återvänder till Sverige kan också vittna om att det kan ta tid att komma tillbaka in i de svenska systemen. Om du flyttar inom EU eller till EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt till Schweiz har du rätt till de socialförmåner som gäller i landet och du får räkna till exempel intjänandetid och lön i Sverige i de fall de påverkar nivåerna.

Vistas du i andra länder, men fortsätter att vara skriven i Sverige, har du kvar dina svenska förmåner som föräldraförsäkring och barnbidrag. Försäkringskassan kan ge mer information.

Vi är vana vid att kunna ordna det mesta på nätet och via mejl och är inte beredda på hur lång tid det kan ta med alla avtal och andra papper. Ett år från start till mål är inget ovanligt. Många tar också hjälp av proffs för att inte fastna på vägen. Det finns mycket kunskap att hämta hos föreningar som Svenskar i Världen och hos svenska fastighetsmäklare som verkar på landets marknad.

Ungefär 50 000 svenskar flyttar ut från Sverige varje år. Det vanligaste landet är USA följt av Storbritannien. Ofta rör det sig om flytt till jobb, studier, forskning eller kärlek.

Det bor närmare 600 000 svenskar utomlands enligt Svenskar i Världens undersökning, som mäter vistelse mer än sex månader och inte skattskrivning. Enligt organisationen har också utlandssvenskar under många år räknats som den största invandrargruppen till Sverige. Många som flyttar ut återvänder alltså.

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.