Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Många människor väljer att ta ut sina tjänstepensioner på kortast möjliga tid, vilket oftast är fem år. Frågan är om det alla gånger är så genomtänkt.

Många förlorar ekonomiskt på det visar en färsk undersökning från SFP Seniorerna. På SNS presenteras också på tisdagen en forskningsrapport som visar hur det faktiska uttaget ser ut och att tidsbegränsade uttag ökar.

Uttag av tjänstepension är ett allt hetare ämne. Vi möts, som i Expressen i förra veckan, av stora rubriker om bondfångeri, hur människor lockas att ta ut all sin tjänstepension när de fortfarande arbetar för att placera i någon dyr produkt. Vi sitter på middagar och hör historier om Portugalpensionärer. De som bosätter sig några år i Portugal och tar ut all tjänstepension och då slipper skatta för den.

Vi kan också se hur det kan vara ekonomiskt smart för den med låg pension att ta ut tjänstepension på kort tid för att sedan få högre bostadstillägg och gå plus totalt. Det visar bland annat SPF Seniorernas undersökning. Men den visar också att de flesta andra förlorar stora summor på kort uttagstid. Över 150 000 kronor totalt för några grupper. Här är det förstås många faktorer som spelar in och vill du läsa hela undersökningen finns den här.

Redan 2014 fräste Riksrevisionen ifrån och visade på hur en så enkel sak som blankettens utformning i stor utsträckning styrde människors val av utbetalningstid. Hur genomtänkta de korta uttagen är kan vi fråga oss.

På tisdagen presenterades den färska forskningsrapporten från SNS där Johannes Hagen, forskare vid Uppsala universitet har studerat uttagstider för tjänstepensioner privatanställda inom LO-kollektivet respektive privatanställda tjänstemän. Hela rapporten hittar du här.

Hans slutsatser är mycket intressanta. Han visar bland annat på att det finns stor okunskap kring konsekvenserna av tidsbegränsade uttag. I hans forskningsmaterial ingår cirka 370 000 personer som tog ut sin huvudsakliga tjänstepension mellan 2008 och 2013 från AMF (främst privatanställda med SAF-LO-avtalet, s k arbetare) och Alecta (privatanställda tjänstemän med ITP-avtal). De allra flesta tog ut livsvarigt men allt fler har under åren valt tidsbegränsat. Det är också tydligt att utformningen av uttagsblanketten har haft betydelse.

Bland tjänstemännen med högre inkomst är det fler som tar ut livsvarigt än snittet. En förklaring kan vara att det ”kostar för mycket ” i skatt att ta ut större belopp på kort tid. Bland arbetare är förhållandet det omvända. De med högre löner tenderar att ta ut på kortare tid än snittet. Här handlar det inte heller om så stora belopp, med det aktuella avtalet.

De som väljer kortare uttagstid tar också ofta ut sin pension innan de fyllt 65 år. Enligt Hagen kan förklaringarna vara att det kan finansiera en tidig pensionering eller att man vill öka konsumtionsutrymmet under de tidiga pensionsåren.

Johannes Hagens forskningsrapport väcker också en lång rad frågor och några av dem kommer han att gå vidare med tillsammans med forskare på ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. De ska bland annat titta på hur korta uttag påverkar arbetskraftsutbudet. Är det så att det går att lämna arbetsmarknaden, med bibehållen levnadsnivå under ett antal år genom kort uttagstid, och att det lockat till att sluta arbeta tidigare? Och hur påverkas människors bidragsberoende längre fram i livet som pensionärer? Vad händer med deras hälsa?

Frågan om uttag på kortare tid är både en fråga för den enskilde och för samhället. Förenklat står friheten att få förfoga över sin pension mot samhällets intresse av att människor klarar sig utan samhällsstöd.

Vi har i praktiken ett tvångssparande under större delen av arbetslivet med syfte att ge oss en försäkring om en trygg ålderdom i form av tjänstepension. Är det då rimligt att det ska gå att tömma hela denna kassa på fem år? Det kan aldrig ha varit syftet och här har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar genom att man öppnat denna dörr i avtalen. Samtidigt kan flexibiliteten och möjligheten att själv välja korta uttag vara bra för den som stegvis vill lämna arbetsmarknaden och ta ut någon av tjänstepensionerna på kortare tid.

Det är ingen lätt fråga om tidsbegränsade uttag och därför kan vi räkna med att det blir ett hett ämne även framöver, särskilt som tjänstepensionerna blir en allt viktigare del av inkomsterna efter arbetslivet. I takt med att allt fler fasas ut från förmånsbestämda, livsvariga tjänstepensioner och en allt större del blir premiebestämd med möjlighet till tidsbegränsade uttag, kommer frågan också närmare våra styrande. (De kan inte ändra tjänstepensionsavtalen men möjligheten att ändra i skattelagstiftningen finns.)

Annars finns stor risk för att många fler än i dag kommer att i förlängningen behöva bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och inte kan betala lika mycket för kommunala tjänster som i dag. Frågan är om vi har råd med det.

Läs mer om pension:

Förtida uttag- inte för alla

Pensionsknuffar inte nog

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.