Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Nu fylls våra premiepensionskonton på. Med start den 12 december får vi tillskott på totalt 38 miljarder. Tänk på att under några dagar kring den 12:e är är det inte möjligt att göra fondbyten.

När den årliga insättningen är på gång kan det vara ett bra tillfälle att se över vilka fonder du har dina premiepensionspengar placerade i. Många av oss gjorde ett val för ett antal år sedan och har inte kollat dem sedan dess.

I Fondbolagens förenings undersökning, som gjorts av TNS Sifo Prospera, är det drygt en av fyra som aldrig ser över sina fondplaceringar. De flesta väljer att se över sina fonder en gång per år men det finns också de som är aktiva med sina fonder och ser över placeringarna flera gånger per år.

Ungefär hälften av oss har valt att placera i någon av fonderna på fondtorget och hälften har aktivt eller passivt valt att ha premiepensionspengarna i AP7:s fondportfölj Såfan.

Vill du passa på att byta fonder innan de nya pengarna sätts in kan du göra det fram till och med den 8 december. Sedan är det stängt för fondbyten till alla pengar placerats, enligt Pensionsmyndigheten tidigast den 14 december. Läggs det in en begäran om fondbyte den 9 december kommer orden att bli liggande tills alla insättningar är klara.

I år är det maximala insättningsbeloppet till premiepensionen 10 894 kronor. Det baseras på att premiepension och inkomstpension bara tjänas in upp till taket. För inkomståret 2015 var taket 39 072 kronor. Den genomsnittliga insättningen i år är 6 718 kronor. Totalt är det 38 miljarder som kommer in.

Den genomsnittlige premiepensionsspararen hade vid årsskiftet 132 500 kronor på sitt konto. Fram till sista oktober hade det genomsnittliga kontot vuxit med 6,6 procent i år.

Den årliga genomsnittliga värdeutvecklingen varierar kraftigt. Många har lyckats att få värdet att öka med mer än 10 procent per år. Det är ett fåtal, cirka 30 000 personer, som haft negativ värdeutveckling under hela sin spartid.

161207_stapeldiagram

Fotnot. Internräntan (IR), är den kapitalviktade avkastningen under perioden uttryckt i årstakt. Den anger årlig genomsnittlig värdeutveckling för en persons premiepension och kan jämföras med räntan på ett bankkonto. Internräntan kan däremot inte jämföras med marknadsindex eller med den enskilda fondens avkastning.

 

När de 38 miljarderna nu placeras uppskattas att ungefär två tredjedelar av kapitalet placeras utanför Sverige. Det brukar påverka kronkursen negativt under ett par veckor. Men under december kommer ett antal centralbanksbeslut som också kan påverka valutorna. 8 december är det Europeiska Centralbanken, ECB, 14 december. Amerikanska FED kommer den 14 december och svenska Riksbanken den 21 december. Hur stor den sammanlagda effekten på kronan blir återstår att se.

Nu i december får vi även in mer pengar till våra framtida inkomstpensioner. Dessa pengar är mer bokföringstekniska. Kronorna i sig går till dagens pensionärer och det är de som arbetar i framtiden som får bidra till kommande pensionärers inkomstpension. Pay-as-you-go brukar det kallas.

Den högsta insättningen till inkomstpensionen är i år 69 720 kronor och i genomsnitt sätts det in 43 192 kronor. Totalt blir det 244 miljarder i inkomstpension för inkomståret 2015. Hur mycket det blir i framtida pension för var och en påverkas, förutom den egna inkomstens storlek, av många faktorer, framför allt tillväxten i Sverige, arbetslösheten framför allt bland unga, ökad livslängd, höjd ålder för möjligt uttag av pension samt buffertfondernas (AP-fondernas) utveckling.

 

 

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.