Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Verkstadsbjässen SKF redovisar en omsättning överlag i linje med förväntan under fjärde kvartalet. Nettoresultatet var samtidigt rejält över analytikerkonsensus.

Omsättningen uppgick till 19 481 miljoner kronor (18 732), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 19 287. Det är en innebar en organisk tillväxt på över 8 procent med en nästan tvåsiffrig ökning för fordonsverksamheten.

Rörelseresultatet blev 2 017 miljoner kronor (1 586), väntat rörelseresultat var 2 031. Rörelsemarginalen var 10,4 procent (8,5).

Rörelseresultatet påverkades positivt av ökade försäljnings- och tillverkningsvolymer, förändringar i försäljningspris och kundmix samt lägre jämförelsestörande poster jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet påverkades negativt av valutaeffekter, allmän inflation och avyttrade företag.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 2 092 miljoner kronor (1 741), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 10,7 procent (9,3).

Resultatet före skatt var 1 784 miljoner kronor (1 376), analytikerkonsensus 1 727. Resultatet efter skatt blev 1 963 miljoner kronor (970), analytikerkonsensus 1 171.

Resultat per aktie hamnade på 4,12 kronor (1,95). SKF föreslår 5,50 kronor i utdelning (5,50) väntat 5,81.

Skatter uppgick under kvartalet till +179 miljoner (-406), vilket resulterade i en effektiv skattesats på +10,0 procent (-29,5). Kvartalet påverkades positivt av den ändrade skattesatsen i USA med cirka 770 miljoner kronor.

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen och Industri och högre för Fordon i första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, Nordamerika och Latinamerika och lägre i Asien.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet skrev bolaget följande om utvecklingen för det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet:

”Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa och relativt oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika.”

Prognosen för första kvartalet 2018 är ett finansnetto på -225 miljoner kronor. Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att bli cirka -300 miljoner kronor jämfört med 2016, baserat på valutakurser per 31 december 2017.

”Att stärka balansräkningen är fortfarande en viktig prioritering för oss. Kassaflödet var starkt och låg på 1,7 miljarder kronor, vilket var en förbättring med 300 miljoner kronor jämfört med föregående år. Vår nettoskuldsättningsgrad, som nu är 71%, ligger väl under vårt mål på 80%. När vi nu går in i första kvartalet 2018 förväntar vi oss en fortsatt ökning i alla regioner, i synnerhet i Asien och Europa”, kommenterar vd Alrik Danielson.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.