Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Finansinspektionen, FI, bedömer att risken för större problem i den europeiska banksektorn har minskat. Det innebär också att risken för att den skall smitta den svenska finanssektorn minskat. Det uppger myndigheten i den första finansiella stabilitetsrapporten för året.

Samtidigt har den starka ekonomiska utvecklingen lett till ökad optimism, höga tillgångspriser och högre skulder. FI menar att det ökar känsligheten i såväl det finansiella systemet som i den svenska ekonomin som helhet.

– Förr eller senare vänder utvecklingen, och då vill det till att vi är rustade. Det är för att minska konsekvenserna av de problem som kan komma i framtiden som vi stärker motståndskraften för hushåll, banker och försäkringsbolag, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI bedömer att de svenska bankerna överlag har tillfredsställande motståndskraft mot störningar till följd av en fortsatt god lönsamhet, låga kreditförluster och höga kapitalnivåer i förhållande till riskerna i sina verksamheter.

Myndigheten uppger vidare att den finansiella systemviktiga infrastrukturen i Sverige fungerar väl och präglas överlag av hög operationell tillförlitlighet.

”Men trots en stabil utveckling och låg volatilitet på värdepappersmarknaderna finns tecken på en förhöjd sårbarhet kopplad till försämrad likviditet på systemviktiga marknader. Det kan göra dem sårbara i stressade situationer då likviditeten tenderar att försämras”, skriver FI.

När det gäller försäkringssektorn är livförsäkringsföretagens omfattande aktieinnehav den största sårbarheten på kort sikt för den finansiella stabiliteten då stora omallokeringar av tillgångar kan förstärka en börsnedgång och pressa ner räntorna. FI bedömer ändå att företagen kan hantera även relativt stora börsnedgångar och att stabilitetsriskerna därför är ­begränsade. På längre sikt kvarstår utmaningen med långvarigt låga räntor, som tillsammans med fallande tillgångspriser kan medföra risker för den finansiella stabiliteten.

Hushållens ekonomi är överlag stark. Det innebär att hushållens skulder utgör begränsad direkt risk för det finansiella systemets stabilitet, menar FI.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.