Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Försvarsbolaget Saab redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var negativt och tyngt av jämförelsestörande poster. Bolaget upprepar årsprognosen.

Omsättningen uppgick till 6 419 miljoner kronor (6 158), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 721.

Rörelseresultatet blev -61 miljoner kronor (369), väntat rörelseresultat var 447.

Justerat för jämförelsestörande poster om 298 miljoner kronor uppgick rörelseresultatet till 237 miljoner och rörelsemarginalen till 3,7 procent.

”De jämförelsestörande posterna är relaterade till identifierade effektiviseringsåtgärder med syfte att öka produktiviteten. Den främsta delen är relaterad till personalminskningar. Åtgärderna initierades under tredje kvartalet, bland annat har Saabs affärsenhet Barracuda inom affärsområdet”, uppger bolaget.

Ebitda-resultat blev 205 miljoner kronor (578), med en ebitda-marginal på 3,2 procent (9,4).

Orderingången under tredje kvartalet landade på 4 519 miljoner kronor (3 701). Enligt Factset konsensus väntades en orderingång på 4 428 miljoner.

Resultatet efter skatt blev -92 miljoner kronor (245), analytikerkonsensus 305.

Resultat per aktie hamnade på -0,87 kronor (2,17).

Saab upprepar prognosen om att försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Bolaget upprepar också att rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Företaget kommer därmed närmare sitt långsiktiga finansiella mål om en rörelsemarginal på 10 procent.

Försvarsbolaget planerar att under fjärde kvartalet i år genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att en stark efterfrågan på Saabs produkter och system har de senaste åren resulterat i en rekordhög orderstock, stark försäljningstillväxt och ökad internationalisering.
Genom det amerikanska flygvapnets val av skolflygplanet T-X , utvecklat av Saab och Boeing, kommer bolaget stärka sin position i USA. Det visar på hur Saab satsar internationellt för att bredda och utöka sin verksamhet

Storägarna Investor och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, samt andra aktieägare, gemensamt representerande 52,3 procent av kapitalet och 58,9 procent av rösterna har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen.

Stora ordrar innebär initialt ökade investeringar i produktion och rörelsekapital, samtidigt som den snabba teknikutvecklingen fortsatt kommer medföra satsningar inom forskning och utveckling. Saab behöver därmed en stark finansiell ställning för att skapa utrymme för fortsatt tillväxt.

En extra bolagsstämma planeras äga rum den 16 november 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras i separat pressmeddelande. Bolaget avser genomföra nyemissionen under det fjärde kvartalet 2018. SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.