Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Bemanningsbolagen Poolia och Uniflex går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion.
Styrelserna i de bägge bolagen har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje aktie i Uniflex ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia. Fusionen är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma i respektive bolag under juli månad och beräknas vara genomförd i oktober.

Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser att utbytesrelationen är skälig och rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att godkänna fusionen.

Större aktieägare som representerar 61,4 procent av kapitalet och 80,1 procent av rösterna i Poolia samt större aktieägare som representerar 62,2 procent av kapitalet och 80,4 procent av rösterna i Uniflex ställer sig bakom fusionen.

Det sammanslagna bolaget får verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Tyskland och omsatte 1 935 miljoner kronor för helåret 2017.

Samgåendet väntas möjliggöra stärkt konkurrenskraft och intäktssynergier genom ökad säljkraft och merförsäljning till existerande kunder, framförallt under ramavtal med större kunder. Intäktssynergierna bedöms på medellång sikt ge en positiv årlig effekt på rörelseresultatet om 10 miljoner kronor.

Samgåendet beräknas även innebära skalfördelar och kostnadssynergier med en positiv påverkan på rörelseresultatet om 20 miljoner kronor årligen med full helårseffekt med start hösten 2019. Transaktionskostnader och engångskostnader för att realisera synergierna förväntas uppgå till 20 miljoner kronor varav merparten kommer att belasta det sammanslagna bolagets resultat för 2018.

Moderbolaget i den sammanslagna koncernen kommer heta Poolia och B-aktien kommer fortsätta handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Verksamheterna kommer fortsätta att bedrivas under respektive varumärken. Uniflex vd Jan Bengtsson blir vd för det sammanslagna bolaget. Avsikten är att Björn Örås ska föreslås som ordförande i den nya styrelsen och att den nya styrelsen ska bestå av medlemmar från både Poolias och Uniflex nuvarande styrelser.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.