Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Ericsson meddelar att prövning av nedskrivningsbehovet, som annonserades i samband med omräknade siffor baserade på den nya segmentsstrukturen den 8 december, 2017, är genomförd och medför nedskrivning med 14,2 miljarder kronor.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nedskrivningen fördelar sig enligt följande:

Segment Digital Services: nedskrivning av goodwill om 6,7 miljarder och 0,4 miljarder av immateriella tillgångar.

Segment Other: nedskrivning av goodwill om 6,0 miljarder, 0,3 miljarder immateriella tillgångar och 0,4 miljarder av anläggningstillgångar.

Segment Managed Services: nedskrivning av uppskjutna kostnader relaterade till avslutande av specifika transformationsaktiviteter om 0,3 miljarder.

Segment Networks: nedskrivning med 0,2 miljarder av kapitaliserade utvecklingskostnader av teknologi som inte längre förväntas användas

Majoriteten av goodwill härrör sig från investeringar gjorda för 10 år sedan eller mer, och har liten relevans för Ericssons framtida affärsverksamhet. Samtliga nedskrivningar är icke-kassaflödespåverkande bokföringsjusteringar. Justeringarna har ingen påverkan på Ericssons genomförande av bolagets strategier och investeringar i teknologi med målet att säkra våra kunders framgångar, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Ericsson meddelar vidare omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA.

Den sänkta nivån av amerikansk bolagsskatt från 35 procent till 21 procent (giltig från 1 januari 2018) innebär en omvärdering av uppskjutna skattefordringar i USA. Den uppskattade effekten innebär en icke-kassapåverkande skattekostnad i bolagets resultaträkning om cirka 1,0 miljarder.

Nedskrivningarna och omvärderingen av skattetillgångarna kommer påverka periodens resultat i fjärde kvartalet 2017, men har ingen påverkan på Ericssons kassaflöde och nettokassa i fjärde kvartalet 2017. Ericssons bruttokassa och nettokassa är fortsatt stark. En nedskrivning är inte en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet, uppger bolaget.

Ericssons resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2017 rapporteras den 31 januari 2018.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.