Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

 

Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bjässen vänder till positivt rörelseresultat om siffrorna justeras.

Omsättningen uppgick till 43,4 miljarder kronor (47,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 43,6.

Försäljningen justerad för valutaeffekter minskade med 2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade intäkter i marknadsområdena Nordostasien samt Sydostasien, Oceanien och Indien. Övriga marknadsområden visade tillväxt.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 35,9 procent (18,7). I föregående period var den justerade bruttomarginalen 29,9 procent. Väntad justerad bruttomarginal var 32,7 procent.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljarder kronor (-11,3).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 0,9 miljarder kronor (-9,5), väntat var -0,8, med en rörelsemarginal på 2,1 procent.

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljarder kronor (-10), analytikerkonsensus -2,0.

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-3,08).

Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med 2 procent för helåret 2018, vilket är en upprepning. Ericsson upprepar också att marknaden under helåret förväntas minska i Kina på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika. Ericsson spår också en genomsnittlig årlig tillväxttakt 2018-2022 om 2 procent för marknaden.

Telekombjässen upprepar att omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till 5 till 7 miljarder.

Ericsson-chefen Börje Ekholm skriver i sitt vd-ord att personalstyrkan minskade med 3 000 personer under kvartalet. Hittills har nästan 18 000 personer fått gå. Hittills är effekten
på årsbasis av kostnadsbesparingarna cirka 8,5 miljarder, jämfört med målet på 10 miljarder till mitten av 2018. Minskningen på årsbasis har ännu inte full påverkan på kvartalsresultatet.

”Förbättringarna under kvartalet är glädjande. Dock återstår mer arbete. Vi har en fokuserad strategi och starka planer för att nå våra långsiktiga mål. Framöver förväntar vi oss att våra kunders fokus på 5G kommer att fortsätta öka. I ett första steg handlar affärsdiskussionerna
om förbättrat mobilt bredband. Vi fortsätter också att arbeta nära tillsammans med våra kunder för att definiera rätt affärsmodeller för att de ska kunna skapa nya intäktsströmmar och få maximalt värde av 5G”, skriver Börje Ekholm.

Han skriver också att den kommunicerade avyttringen av Media Solutions bör slutföras till slutet av det tredje kvartalet.

Han kommenterar också att bruttomarginalen ligger inom målet.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.