Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

Den svenska arbetsmarknaden kommer att fortsätta att utvecklas mycket starkt, bedömer Arbetsförmedlingen i sin nya prognos. Under 2017-2019 bedöms sysselsättningen öka med sammanlagt 227 000 personer.

”Det finns en utbredd optimism bland arbetsgivarna, som även planerar för fler anställda. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningsläget höjts inom alla branscher i näringslivet”, skriver myndigheten.

I år bedöms sysselsättningen öka med 97 000 personer, vilket kan jämföras med prognosen på 81 000 i rapporten från i juni. 2018 och 2019 spås den öka med 74 000 (68 000) respektive 56 000 personer, vilket ger en sysselsättningsgrad på strax över 79 procent 2019.

”Prognosen visar att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben. Sysselsättningsgraden höjs i båda grupper och allra mest bland utrikes födda. Mer än åtta av tio nya jobb väntas gå till utrikes födda, där också majoriteten av den lediga arbetskraften finns”, uppger Arbetsförmedlingen.

Den höga aktiviteten i näringslivet innebär att arbetsgivarna får allt svårare att få tag i personal. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande år.

Arbetslösheten spås i år minska från 7,0 till 6,8 procent och till 6,6 procent nästa år, för att sedan öka något till 6,7 procent 2019. I förra rapporten bedömdes arbetslösheten ha minskat till 6,6 procent i år och till 6,7 procent 2018.

En förklaring till att arbetslösheten förändras lite, trots en stark tillväxt av nya jobb, är enligt myndigheten att arbetskraften fylls på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, till stor del nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019.

”Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning successivt stiger, inte minst bland utrikes födda. Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att rekrytera. Därför är den pågående utbyggnaden av utbildningsplatser viktig, liksom arbetsgivarstöd som extratjänster, för att ännu fler utrikes födda ska komma i arbete”, kommenterar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Myndighetens rapport, som utkommer två gånger om året, bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet.

Finwire

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Missa inte senaste nyheterna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få dagens sammanfattning inom ekonomi och finans.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.