Handelsbanken minskar vinsten

Storbanken Handelsbanken redovisar en något lägre än väntad rörelsevinst i första kvartalet. Totala intäkter uppgick till 10 324 miljoner kronor (10 036) i första kvartalet, vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg. Räntenettot uppgick till 7 648 miljoner kronor (7 081), väntat 7 657 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 2 461 miljoner kronor (2 354),…

Handelsbanken under förväntan

Handelsbanken rapporterar lägre nettoresultat än väntat under fjärde kvartalet. Intäkterna blev ungefär som väntat. Kreditförlusterna större än väntat. Bolaget lämnar högre utdelning än väntat. Totala intäkter uppgick till 11 152 miljoner kronor (10 125), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 10 559 miljoner kronor. Räntenetto uppgick till 7 777 miljoner kronor (7 299),…

Handelsbanken byter vd

Oriflame över förväntan. EQT i storaffär. Nya börsrekord i USA. ”Lågt värderade jobb otrygga”. Nedåt i Asien.

1 2 3 130