Ericsson ökar förlusten

Telekomjätten Ericsson redovisar en lägre omsättning än väntat i fjärde kvartalet och en ökad förlust. Bolaget lämnar samtidigt utdelningen oförändrad på 1 kronor per aktie, mot väntade 0,86. Rörelseresultatet blev -19,8 miljarder kronor (-0,3). Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 0,4 miljarder kronor (4,4), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 0,7 procent (6,7). Resultatet…

1 2 3 33