AP-fonder minskar i H&M

Tysk bytesbalans stärktes. Kinas utrikeshandel oväntat svag. China Everbright Bank väljer bort London. Tokyo stängde nedåt. Borg slipper åtal.

Högre avkastning i AP-fonderna

Falcon-utredningen går trögt. Sämre lönsamhet för butikskedjorna. Kritik mot Goldmans lån till Venezuela.

Hårdare krav på AP-fonderna

Trump oroar Finansinspektionen. Uber utreds för brott i USA. Fler försäkringsbedrägerier utreds. Ledande Asienbörser backar.

Regeringsmakt problem för AP-fonderna

Dagens tema i Nyhetsrummet är AP-fondernas framtida roll. Behoven av investeringar i Sverige är stort. Det behövs bostäder men också ny infrastruktur. Var ska pengarna komma ifrån? Det finns röster som menar att miljarderna i det svenska pensionssystemet skulle kunna användas här. Gäster: Sophie Nachemson-Ekvall, doktor i företagsekonomi Handelshögskolan, och Per Lindvall, EFN.

AP-fonderPer LindvallSophie Nachemson-Ekvall
1 2 3