Fingerprint bekräftar budplaner

Fingerprint Cards kommenterar nu morgonens uppgifter från Di om att ett kinesiskt bolag förbereder ett bud. ”Bolaget har erhållit ett brev avseende förberedande av ett offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier. Eftersom den samlade bedömningen är att sannolikheten för att uppköpsplanerna ska kunna förverkligas är låg, anser bolaget att uppgifterna inte utgör insiderinformation. Bolaget har därför…

Aktieåterköp för 500 miljarder dollar – men aktierna levererar inte

PowerShares Buyback Achievers ETF är upp 10,7 procent hittills i år, vilket är sämre än S&P 500 index. Bakgrunden är att bolag som genomför stora återköp av egna aktier helt enkelt presterar sämre än börsen i stort. Det är ovanligt i den korta historien, skriver Bloomberg-kolumnisten Stephen Gandel. Före 2017 har återköpsindex gått bättre än…

Är aktiemarknaden övervärderad?

Det finns ett antal ekonomiska frågor där jag redan på förhand känner att det finns en viss risk för lätt negativa reaktioner. När jag diskuterade huspriser var ett sådant tillfälle, Bitcoin ett annat. Den gemensamma nämnaren är förstås att det är tillgångspriser. Tillgångar är inte bara något som hjälper oss att smeta ut inkomster och…

Norska oljefonden föreslår exkludering av olje- och gasföretag

Den norska oljefonden föreslår att olje- och gasföretag exkluderas från fondens jämförelseindex. Det kan innebära att investeringar i den sektorn avyttras framöver säger Egil Matsen som är vice centralbankschef i Norge i en intervju med Reuters. Enligt förslaget ska fonden över tid sälja av aktier i olje- och gasföretag, en sektor som idag motsvarar 6…

SAS tar in över en miljard

Flygbolaget SAS genomför en riktad nyemission av stamaktier. Styrelsen utnyttjar därmed mandatet från extra bolagsstämma den 3 november att emittera aktier. Bolaget meddelade efter stängningen igår att en nyemission skulle genomföras. Det framgår av ett pressmeddelande. SAS emitterar 52,5 miljoner nya stamaktier till teckningskursen 24,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 7,3 procent…

Svag yen gynnar Toyota

Japanska biljätten Toyota höjer återigen vinstprognosen för helåret på grund av en svagare yen. Rörelseresultatet förväntas nu bli 2 biljoner yen, upp från den tidigare prognosen om 1,85 biljoner som presenterades i början av augusti. Nettoresultatet väntas nu bli 1,95 biljoner yen, upp från 1,74 biljoner. Intäktsprognosen ligger däremot kvar oförändrad vid 28,5 biljoner yen.…

1 2 3 47