Stjärnförvaltaren: ”Kejsaren är naken”

Jag står på Park Avenue på Manhattan–

–och ska träffa en av landets mest framgångsrika ränteförvaltare.

Han är svensk, har jobbat här sen 80–talet och heter Anders Ekernäs.

Hans bild av världsekonomin är minst lika mörk som molnen ovanför oss.

Här sitter jag med Anders Ekernäs, förvaltare som har jobbat i USA i många år.

–27 år. –Kan du berätta lite grand om omvärlden?

Hur beskriver du den amerikanska återhämtningen?

Den har varit modest i ett historiskt perspektiv.

Vi har haft en tillväxt som legat på i snitt 2 % under de senaste fyra åren.

Det är mycket mindre än det brukar vara under återhämtningsperioder efter en recession.

Men det är ändå positiv tillväxt.

Det är ett uttryck för att amerikanska banker och hushåll–

–har genomfört en balansräkningsräddningsaktion.

Man tar ofta upp att sysselsättningen har ökat under flera veckor–

–men lönerna ökar inte på samma sätt. Vad betyder det?

Det betyder att minskningen i arbetslösheten är överdriven.

En stor del av den, kanske 60-65 %–

–förklaras av ett minskande deltagande i arbetsmarknaden.

Utöver det så är lönerna under press på grund av globalisering, digitalisering–

–och avregleringar som har lett till ökat konkurrenstryck.

Ändå pratas det mycket i omvärlden om att USA är den lysande stjärnan vad det gäller tillväxt.

Är det ett styrke- eller svaghetstecken?

Konkurrensen är inte så svår. USA är i mycket bättre skick än både Europa och Asien–

–men är inte i en position där man kan återta rollen som tillväxtmotor.

Min tro är att det största hotet mot tillväxten–

–är om vi får en initial "correction" i aktiemarknaden.

Om S&P går ner med 15 %, vilket inte är så dramatiskt. Det händer nästan vartenda år.

Det har inte hänt på två år. Om S&P går ner med 15 %–

–så kommer Goldman Sachs, Morgan Stanley och alla andra säga att Fed rider till räddning–

–och återlanserar QE4 eller hittar på nåt nytt stimulansprogram.

Det kommer de inte att göra.

Det blir den riktiga testen.

Är börsen för högt värderad i dag?

Det tror jag. Den, liksom andra finansiella tillgångar, är för högt värderade–

–därför att centralbanken har manipulerat ner avkastningskravet.

Det är en falsk prissättning på kapital.

En av de här dagarna så kommer den lilla pojken att säga att kejsaren är naken.

Det blir nästa urskakning.

Precis som vi såg med husmarknaden 2007 och Nasdaq 2000.

Det är samma mönster och samma aktörer–

–med Fed i spetsen som driver processen.

Hur värderar man Europa ur ett amerikanskt perspektiv–

–och det som händer inom EU och eurozonen?

Marknaderna är...väldigt kortsiktiga.

Fram till 1999 var höginflationsekonomierna utestängda–

–från den internationella kapitalmarknaden.

I och med valutaunionens tillkomst–

–så fick alla plötsligt tysk ränta och i princip obegränsad tillgång till kredit.

Det senare var det allra viktigaste.

Plötsligt blev det möjligt för grekiska kommuner, spanska bussföretag–

–och portugisiska fastighetsbolag att låna pengar på ett sätt som de inte tidigare hade kunnat göra.

Nu har man både problem med skulder–

–och konkurrenskraft.

Så du tror att valutaunionen kommer att falla?

Det tror jag, utan tvekan.

Det blir jätteförluster i tyska, holländska, franska och andra banker.

Det blir en kris, mångdubbelt större än den efter Lehman.

Hur ser du då på att ECB menar att man tar i med krafttag–

–genom att ta in pengar i systemet, likt USA gjorde tidigare?

Ja, och likt Japan har gjort i 20 års tid.

De har inte mycket att visa trots det.

USA har inte så mycket att visa på grund av det heller.

Den tillväxt vi har skulle vi ha haft oavsett QE2 och QE3.

Det är inte det som är medicinen.

Det kan möjligen dämpa symptomen på en kris under en kortare tid.

–Vad säger du om den kinesiska marknaden? –De står nog inför den allra största krisen...

De har haft en fullständigt unik kreditdriven investeringsboom...

...som har genererat hög tillväxt under fem års tid–

–och fungerat som tillväxtmotor för resten av världen.

Den har också finansierats med lån.

En mycket stor del av investeringarna–

–kommer inte att ge en avkastning som räcker för att klara räntor och amorteringar på de lån man tagit.

Därför så kommer det en dramatisk nedgång både i tillväxten–

–men också en finanskris, en skuldkris.

Den kan bli av historisk magnitud.

Under de senaste åren har man haft en investeringsandel på 50 % av BNP.

Konsumtionsandelen är 35 % av BNP.

Det är en fullständigt absurd relation. Det betyder garanterat–

–att väldigt mycket av de hamnar, järnvägar, bostäder...

...fabriker som har byggts i Kina de senaste fem åren kommer inte att användas.

Om vi avslutningsvis går över till Ryssland. Där har vi en fallande rubel och fallande oljepriser.

–Vad innebär det för Ryssland? –Att de står inför en recession.

Att det blir en period med negativ tillväxt är ofrånkomligt.

Sammanfattningsvis är det en väldigt dyster bild. Finns det några glädjeämnen?

Det blir nog en smärtsam period att ta sig igenom.

Världen kommer att ta sig igenom denna period.

Vi blir lite klokare.

Kanske den viktigaste läxan man har med sig ut ur krisen–

–är att penningpolitik inte är det slutliga svaret på alla problem.

Penningpolitik har väldigt begränsad kapacitet–

–framför allt när det gäller att stimulera tillväxt.

Efter nästa kris så kommer man att...

...inse att centralbankernas uppdrag måste begränsas till ett mycket mindre uppdrag–

–än det vi idag har lämnat till dem och de tycker sig ha fått.

Med den här omvärldsbilden, hur agerar ni på er front? Lever ni som ni lär?

Det försöker vi göra. Vi har låg risk i portföljerna.

Vi har mycket, inte absoluta kontanter, men korta "treasury bills"–

–korta statsskuldväxlar som inte ger nån avkastning på, räntan är noll–

–men det betyder att krutet är torrt.

Vi väntar med intresse på korrigeringen som vi tror kommer.

Tusen tack för att vi fick träffa dig.

Anders Ekernäs har arbetat som ränteförvaltare i USA i 27 år och är ansedd som en av de främsta förvaltarna i landet. Hans syn på världsekonomin är allt annat än ljus. ”Förr eller senare kommer man märka att kejsare är naken”, säger han.

När det gäller Eurozonen är han övertygad om att den kommer att falla. Och detta kommer att leda till ”en kris mångdubbelt större än den efter Lehman”.

När det gäller Kina är det ännu värre. En finanskris och en dramatisk nedgång i tillväxten väntar landet när lånebubblan spricker menar Anders Ekernäs.

Att negativ tillväxt och recession väntar i krisdrabbade Ryssland tar Ekernäs för givet.

Och när det gäller USA, som många ser som dragloket i världsekonomin, ska man inte heller ha för höga förhoppningar enligt Ekernäs. De massiva kvantitativa lättnaderna, QE, som centralbanken använt sig av hjälper inte egentligen, de dämpar bara symptomen.

Det enda glädjeämnet enligt Ekernäs är att världen kommer ta sig igenom krisen och bli lite klokare. En lärdom lär bli att penningpolitik inte kan lösa alla problem och som en konsekvens kommer centralbankernas makt att minska.

Anders Ekernäs är chefsförvaltare på Hillswick Asset Management.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.8%
NASDAQ-100 0.3%
NASDAQ Composite 0.2%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 16:02
Fördröjning 15 min