Från 1 juli: ”Var kallsinnig Löfven”

Mycket välkomna till ett synnerligen soligt Visby och en av flera Almedalsspecialer denna vecka.

Här finns onekligen rätt folk och rätt ämnen att hantera. – Per Schlingmann till exempel.

Han är kanske en av de mest mytomspunna männen i svensk politik under de senaste 10-12 åren.

Per sägs ju vara den som låg bakom Moderaternas förnyelse till Det nya arbetarpartiet–

–De nya moderaterna - det nya samhällsbärande partiet.

Det ledde till väldiga framgångar från 2006 och fram till för ungefär ett halvår sen.

Nu har maskinen börjat hacka rejält. Framgångarna försvann med Per. – Är det för smickrande?

Jag är lite mer blygsam av mig.

Men den sittande regeringen och Moderaterna har en utmaning framåt och inför nästa val.

Då har Moderaterna varit i regeringsställning i åtta år, en evighet.

Man måste visa framtidstro och inte luta sig tillbaka och blir ett maktparti.

Vad är problemen? Nu kan du vara frispråkig när du bara representerar dig själv.

Problemet är att vi fortfarande är i en mellanvalsperiod.

Det är ganska segt och mycket granskning av regeringen.

Det är inte så oroande.

Utmaningen kommer när debatten fokuserar mot nästa val.

Då är det inte längre regeringen, utan enskilda partier som söker nytt mandat.

Om man då är bakåtlutad och trött är det farligt.

Det gäller att hitta en spännande reformagenda med nya politiska förslag–

–och visa att man fortsatt ser samhällsproblem.

Det tycker jag mig se runt om i Europa. Nästan alla partier som förlorar val–

–och som sitter vid makten, drabbas av den här maktsjukan.

Det är åtta år det handlar om. Det är få som klarar...

Jag tycker mig spåra en trötthet hos Fredrik Reinfeldt.

Inte likgiltighet, men lite svårighet att mobilisera gnistan.

Är det bara nån sorts mellanvalssymptom eller finns det nåt annat?

Är det svårt att hänga i år efter år med entusiasm och drivande politik?

Makten, oavsett om det är i ett företag eller i en nation–

–så tär den på människor. Men samtidigt, om jag känner Fredrik rätt–

–att om han ger sig in i att göra ytterligare ett framgångsval och vinna fortsatt regeringsmakt–

–så gör han det med liv och lust. Han är väldigt engagerad i det.

Men man hamnar i det dagliga tuggandet.

Sen finns det förväntningar från omvärlden att man ständigt ska leverera framtidsförslag.

Hur bör retoriken förnyas i valrörelsen–

–från Alliansens sida och Moderaternas sida?

Det är en svår fråga. Om man kunde svara enkelt på den...

Du är omvittnat smart och har varit med förr.

Retorik handlar om att fånga stämningen i ett land.

Man tror ofta att det handlar om att bildsätta politiska förslag–

–men den som bäst fångar stämningen i ett land...

Det som hänt i Sverige är att den ekonomiska krisen har kommit närmare människor.

Det känner sig lite mer oroade.

När den första finanskrisen kom med Lehman Brothers var det nåt som skedde "där ute".

Här gäller det att hitta tonträffen att ha en tydlig framtidstro–

–men också visa medborgarna att man förstår att det är komplicerat och att de har en oro.

Och för Moderaternas del att kunna skapa en inkluderande berättelse–

–där inte bara de lyckosamma är inkluderade. Det är utmaningen för både Reinfeldt och Löfven.

Har Moderaterna blivit det breda välfärdsparti som ni ville bli?

Från min horisont så har inte Moderaterna blivit det ännu.

Moderaterna har blivit det breda partiet som förmår attrahera det vi kallar medelklass.

Människor, ofta barnfamiljer där båda arbetar.

Var inte det ditt och möjligen en del andras reptrick–

–att få människor som tidigare aldrig för sitt liv skulle rösta på Moderaterna att göra det?

Där skedde en stor förändring.

Skälet till det var att vi lyckades få människor att återigen ta ställning till Moderaterna.

Problemet som de flesta har är att om jag som väljare en gång har avfärdat ett parti–

–så lever det kvar. Vi fick människor att fråga sig: "Jag gillar inte de gamla Moderaterna"–

–"men jag måste fundera över vad jag tycker om de nya."

I valet 2006 var vi det parti som människor var mest nyfikna på.

Det är den kraften som då gjorde att Moderaterna gick väldigt bra.

Den kraften går inte att frammana inför nästa val.

Jag naglar mig fast vid den svåra frågan, vad måste vi få se i valrörelsen nästa år...

...från Moderaternas sida, från Alliansens sida?

Baserat på de svårigheter som vi ser nu.

Det är två saker. Det första är en jobbagenda–

–som ska handla om vad som finns i valmanifestet och som folk upplever som spännande och ny.

–Det är viktigt. –Finns de idéerna? Det är inte bara att göra.

Det handlar om politikens innehåll och man relaterar den agendan till Stefan Löfvens agenda.

Det andra som är en viktig del är det som vi kallar för regeringsfrågan–

–att människor uppfattar att Alliansen är hållfast och att media ställer frågan till Löfven:

"Vem ska du regera med?" Det är den matchen...

Gillar folk fortfarande Alliansen, eller är de trötta på konstellationen?

Vi ser två småpartier KD och Centern som hela tiden kravlar vid 4-procentsspärren.

De har så svårt att etablera... Den här veckan har de kommit med var sitt "profilerande förslag".

Förbättrat läsande hos ungdomar och jobbsatsningar i bruksorterna.

Det blir en slags desperat jakt efter små bitar som kan "rädda oss".

Är inte folk lite trötta på det här?

Proportionerna är så felaktiga i Alliansen.

Moderaterna är så dominerande att samarbetet inte känns så spännande längre.

De som händer och som är en svårare puck–

–är att ett samarbete av det här slaget tenderar att konservera sig.

Man skapar en spelplan och fördelar frågor.

Sen ägnar sig partierna åt de här frågorna. Det konserverar över tiden.

Centern ägnar sig åt de frågorna, Folkpartiet åt dem och Moderaterna åt dem.

När jag var aktiv hade vi motsvarande problem. Moderaterna har inga statsråd på välfärdssidan–

–men en väldig ambition att komma fram i välfärdsfrågorna.

Även om väljarna är lite trötta på Alliansen som form–

–så handlar det i grunden om själva innehållet.

Alliansens fördel är att det är ett tydligt alternativ jämfört med vad Stefan Löfven presenterar.

Han kommer att presentera så lite samverkan som möjligt med andra, möjligtvis med Miljöpartiet.

Kan Alliansens räddning bli Vänsterpartiet?

Alla undrar vilken roll de kan spela?

Det är otydligt på vilket sätt de kan påverka Stefan Löfven.

Blir det höjda inkomstskatter, ska alla friskolor förbjudas...

Om du ger Löfven ett råd om hur han ska förhålla sig till Vänsterpartiet, vad är smartast?

Jag ger honom rådet att vara kallsinnig.

Kallsinnig, ingen antydan om...

Då måste han också stå för det efter valet.

Är Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans en tillräckligt stark konstellation?

Inte i termer av röster, men det finns en intressant dynamik i en socialdemokrati i...

Det har vi sett i Tyskland.

Finns det en möjlighet att få över Miljöpartiet till allianssidan?

Det vill jag inte utesluta. Men vi har en statisk diskussion om hur det varit.

Skulle Miljöpartiet samarbeta med Alliansen är det inte längre en allians.

Då är det nånting annat.

Det spelar ingen roll vad man har för namn, bara man har majoritet.

Miljöpartiet skulle aldrig säga: "Vi blir Alliansens femte parti."

Då måste man tänka utanför den klassiska boxen.

Många har jämfört Miljöpartiet med Centern och sagt att det vore bättre att få in Miljöpartiet.

I Region Skåne samverkar Alliansen med Miljöpartiet. Det går alldeles utmärkt.

Det finns många regionala exempel i båda riktningar. I landstinget sitter miljöpartiet i alla majoriteter.

Vi är inne på opinionsmätningar som mäter lite av varje.

En väldigt intressant grej är att påfallande många svenskar är oideologiska i sitt förhållningssätt.

De bryr sig inte så mycket. 30-40 %...

1. Är inte det väldigt intressant? 2. Vad får det för konsekvenser för partiernas sätt att förhålla sig?

Det här är den tråkiga insikten för kommentatorer–

–nämligen att vi i Sverige har bred konsensus kring–

–att det är bra med arbete, tillväxt, välfärd för alla, rättvisa, utrikespolitik och klimatet.

Där är säkert 90 % av väljarna. Går du utanför den här konsensus då är du rökt.

Det var den misstanken som fanns mot Moderaterna tidigare.

En enkel väljarkalkyl är att vi har en tredjedel av väljarna till vänster, en tredjedel till höger–

–och en tredjedel i mitten.

Är inte mittengänget större?

Senaste mätningen som SOM gjorde var de inte större–

–men något fler på högersidan märkligt nog.

Du säger att det finns en given välfärdsram i Sverige inom vilken alla partier måste hålla sig.

Och jobbram. Välfärd och jobb. Det var det som Sossarna förlorade...

Det är rätt stora restriktioner på hur man profilerar sig...

...och därför blir det väldigt trångt i mitten.

Jag kallar det konsensus som alla står bakom. Välfärd och jobb.

Det är det som Göran Persson och Mona Sahlin missade.

De gick ur konsensus när det gällde jobben.

Man måste in i konsensus. Det är tråkigt, men vi har många som röstar, men mer avideologisering.

Men kan politiker över huvud taget skapa jobb?

Svaret på den frågan är på lång sikt nej.

Det går att skapa jobb i offentlig sektor, men man måste ha en realekonomi och en realtillväxt.

Om vi skulle stå här i Almedalen om tio år–

–så har den nationella politiken blivit mer ointressant.

Städerna är på väg att bli intressant.

I städerna har man möjlighet att vara progressiv på ett annat sätt.

Man behöver inte ta hänsyn till att man är en hel nation. Det är på väg att hända jättemycket.

Jag hoppas att de politiska företrädarna för Stockholm, Göteborg och Malmö tar mer plats.

Om vi återgår till välfärdsramen inom vilken alla måste hålla sig–

–är det inte risk att socialdemokratin är mer kreativ än vad ni är. Det är de som utmanar och jagar.

Det är där idéerna frodas och så börjar det.

Så är det absolut. Det är nånstans där kampen är.

För varje regeringsparti så finns det nån gravitation.

Man sitter i ett hörnrum och sjunker längre tillbaka i sin kontorsstol–

–och tenderar att börja försvara sakernas tillstånd.

Man börjar inbilla sig att väljarna ska rösta på det man har gjort. Väljarna röstar på framtiden.

Så kommer en pigg opposition med pigga förslag.

Utmaningen för Sossarna är det man kallar för regeringsduglighet.

Att inte bara ha pigga förslag, utan också uppfattas som trygga.

Det är den här svåra balansgången som Löfven har framför sig. Att vara spännande men trygg.

Trygghet innebär för människor långsamma förändringar, inte riva upp saker och ting–

–samtidigt som man ska ha en tydlig agenda.

Löfven måste bejaka grunderna till den här regeringens ekonomiska politik.

Han ska säga till väljarna: "A. Vi har idéer. B. Vi är rättvisa."

Du hade ju en kul och intressant position, varför la du av?

–Fick du sparken? –Nej. Jag valde frivilligt.

Jag ville göra mycket mer.

Jag var inte trött. Jag ville göra nånting annat. Jag ville hitta en annan typ av energi.

–Ville du tjäna mer pengar? –Det har jag inget emot.

Men det är också en trevlig drivkraft.

–Du är konsult i dag. –Konsult, håller föreläsningar, skriver...

Jag kommer med en bok i augusti.

Vad var det smartaste du gjorde som politisk strateg?

Du sa att du var blygsam.

Om du tillåter mig att säga vi, sen kan du tolka om det är ett jag.

Använd vilket subjekt du vill.

Utifrån vad jag jobbade med så tror jag att arbetarpartidimensionen–

–var det mest betydelsefulla. Vad som hände var när vi sa att Sverige behövde ett nytt arbetarparti–

–att vi sa nånting om oss själva, men vi sa nåt positivt om de andra.

Alla var tvungna att förhålla sig till det.

Utmaningen i politiken är inte att folk tycker illa om dig, utmaningen är att ingen bryr sig.

Vi hittade ett sätt att centrera oss i den politiska debatten. Det var väldigt viktigt.

–Det var alltså en mediestrategi? –Nej. Grunden för att det var möjligt...

...var att vi etablerade utanförskapsbegreppet. Vi hade en annan problembeskrivning än Sossarna.

Och vi etablerade arbetslinjen som det politiska valalternativet.

Det gjorde att vi kunde kalla oss Det nya arbetarpartiet.

Du kanske hoppade av i rätt tid. Det är svårare att hitta nya idéer nästa år.

Om vi ser oss omkring... Almedalen, en helt osannolik arena.

Är det viktigt det som händer här? Eller är såna som du och jag här–

–och småjobbar, har trevligt och berikar oss på olika sätt?

–Är det viktigt politiskt? –På ett sätt, på ett annat oviktigt.

Det oviktiga är att vi ibland överdriver betydelsen.

Det som sker nu går i nästa vecka över i semester.

Sen vaknar vi i augusti. Frågan är om vi kommer ihåg nånting. Då går vi rakt in i en budgetprocess.

Det är viktigt att människor från alla samhällssektorer–

–nu även mer och mer näringslivet, vilket är väldigt bra, samlas och pratar samhällsfrågor.

Det skapar över tiden mycket mer relationer.

Det är också ett sätt att hitta nya talanger.

Alla seminarier är ett sätt för människor att kunna visa vem de är och vilka idéer de har.

Det spelar en viktig roll, men mer över tiden.

Per, trevligt att träffa dig. Jag undrar om du inte tröttnar på konsultlivet snart–

–och vill inte i det lite mer spännande, händelserika centrumet nämligen svensk politik.

Det här var Schlingmann. Det kommer fler intressanta personer och konstellationer.

En rad Almedalsspecial. Vi ses igen förhoppningsvis med fortsatt solsken.

Alliansen är inne i sin värsta kris hittills. Opinionsmätningarna talar sitt tydliga språk. Per Schlingmann anses allmänt vara den som byggt de nya moderaterna. Lennart Ekdal samtalar med Per Schlingmann om hur alliansen ska hitta vägen ut ur krisen och hur han själv ser på sin egen framtid.

”Väljarna röstar på framtiden”, säger Per Schlingmann och menar att det finns en risk för att alliansens ledare efter åtta år i makten nu lutar sig för långt tillbaka i stolen och litar på gamla meriter.

Rådet från Schlingmann till hur S-ledaren Stefan Löfven ska förhålla sig till Vänsterpartiet lyder:

”Var väldigt kallsinnig”.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min