I skuggan av Borg

Solen skiner fortfarande här i Almedalen.

Därför ska vi nu prata med tre män som har stått i skuggan en längre tid.

Tre ekonomisk-politiska talesmän i Alliansen.

En allians vars ekonomiska talan framförallt har förts av finansministern Anders Borg.

Vi har drygt 14 månader till valet 2014. Kommer relationen mellan de här herrarna att bestå?

Eller har de här tre planer på att bryta den här dominansen?

Vad säger du Pelle Åsling, C, Anders Sellström, KD, och Carl B Hamilton, FP?

Vad säger ni? Nu har ni chansen att visa taggarna och klorna?

Det är klart att Anders Borg har en dominerande ställning i kraft utav att han är finansminister.

Folk förstår att det är mycket hög sannolikhet att det han säger kommer att bli faktiskt förd politik.

Vi har inte riktigt samma ställning.

Man kan även lägga till att Anders Borg är en väldigt duktig finansminister.

I kraft utav sin person spelar han en viktig roll även i Europa.

-Jag frågar mig: Vem är Borg? -Vad vill du ha för svar på det?

Jag menar att Borg är en duktig finansminister. Vi ska vara glada att vi har honom.

Sen har ju vi tre vår skyldighet att lyfta fram våra frågor och ta det ansvaret.

Vi för en gemensam politik. Som finansminister talar han om det utifrån Alliansens synvinkel.

Han talar ju inte om vad Göran Hägglund ska leverera för politik.

Där hamnar deras moderat i ett annat läge än honom. Det är ett teamwork.

Hur många vänder sig om och tittar på er här?

Rätt många. I alla fall på mig.

Nu gäller det de här två herrarna, Pelle och Anders?

Jag är relativt ny på positionen.

Men det är klart att det inte är lätt att konkurrera med Borg.

Det ska onekligen sägas...

Kort sagt, ingen vet vem ni är.

-Det är fel. Där har du fel. -Carl svarar på frågor jag ställer till er.

Många väljare vet att Folkpartiet vill ha lägre marginalskatt och bort med värnskatten.

Vi satsar mycket på att skatter och utbildningssystem ska gå hand i hand.

Vi vill till exempel, tillsammans med Centern-

-ha liberaliserad arbetsmarknadspolitik.

Håller ni med om att ni ändå står i skuggan av en väldigt stark finansminister?

Tycker ni att det medför nåt problem för er?

Borg är duktig vilket vi har konstaterat.

Det ligger även i sakens natur eftersom han haneterar de finanspolitiska frågorna.

På samma sätta hamnar moderater i skuggan av Annie Lööf när det gäller näringspolitik.

Jag håller med dig i din beskrivning.

När det gäller grundbultarna i den ekonomiska politiken: Överskottsmål, Riksbankens roll och sånt-

-så har ju inte jag nån annan uppfattning än vad finansministern har.

Sen innehåller den ekonomiska politiken andra ingredienser också.

Betyder det att Centerns ekonomiska politik är ganska onödig i Alliansen?

-Moderaterna uttrycker ju det ni tycker. -Det är bra att vi har samsyn när det gäller grunden.

Men den ekonomiska politiken är så många andra dimensioner också.

Till exempel näringspolitikens roll när det gäller jobb.

Här måste vi underlätta för företag. Det är vad vi driver från Centerpartiets sida.

Vi vill göra det billigare att anställa. Sänka arbetsgivaravgifter och ta bort sjuklöneansvar.

Är det nån av er som tycker att det finns nåt problematiskt med Anders Borgs dominans?

Ja. Vi vill lyfta fram vår profil samtidigt som vi ska vara en trovärdig och lojal del utav Alliansen.

Det problemet har inte bara vi som sysslar med ekonomisk politik.

Utan det har de tre mindre borgerliga partiernas partiledare i lika hög grad, kanske ännu högre grad.

Men jag vill även påminna om att det finns en förberedande rond utav utformning av politik-

-där alla de fyra borgerliga partierna diskuterar vad vi ska göra och inte ska göra.

Där har vi en negativ makt.

Om Moderaterna lägger fram ett förslag så har vi mycket stora möjligheter att säga nej till det.

Men det är inte alltid så att vi kan säga ja och få igenom en annan politik.

Vilket vore roligare.

Ni kan bromsa, men inte gasa så mycket.

Det beror på. Det är en förhandlingsfråga.

Jag håller inte med. Alla partier i Alliansen spelar en roll och formar politiken.

När Alliansen bildades så var vi överens om att alla ska bidra och tjäna på samarbetet.

Men det kan man kanske ifrågasätta i det fallet.

När det gäller att genomföra politiken så kan jag säga att så är fallet.

Opinionsmässigt syns ju inte det.

Men det är även därför Centerpartiet försöker göra läxan.

Vi har sen valet 2010 gjort ett ordentligt arbete för-

-att tydligöra och utveckla vår politik.

Men båda era partier har väldiga opinionsproblem.

Ni ligger och darrar kring fyraprocentsspärren. Har det nåt att göra med er undanskymda tillvaro?

Vi måste göra vårt jobb som respektive parti.

Det är viktigt att vi kan paketera och formulera vår politik och synliggöra den.

Har problemen med opinionen nåt med er undanskymda roll att göra?

Om inte var och en kliver fram på alla våra stolar och förtydligar partiets politik-

-då höjer vi inte opinionssiffrorna och då får vi inget bra valresultat.

Jag hänvisar till SOM-institutet som gör mätningar om olika saker.

Om folk röstade som de tyckte då skulle KD hamna på över 12 %.

Vad är det för uttryck? "Om folk röstade som de tyckte."

-Gör de inte det nu? -Det är det vi måste saluföra.

Så KD:s problem är att inte ens Kristdemokraterna röstar på dem?

Det gäller att bredda det hela tiden.

Det avgör i nästa steg efter nästa val vilka roller vi har i ministerpositioner.

Vi har en annan strategi i Folkpartiet. Vi är kända för att vara intresserade av skola och utbildning.

Den ekonomiska politiken är utformad för att understödja vår politik i det området.

Vi sysslar mycket med bryggan mellan skola och arbetsmarknad.

Det ska löna sig att arbeta.

Det ska löna sig att utbilda sig, att ta ansvar och att vara flitig.

Har de nya Moderaternas ambition att bli det nya arbetarpartiet-

-att bli det nya samhällsbärande partiet, inneburit problem att bibehålla vissa borgerliga värderingar?

Jag tänker på värnskatten som är upp i nästan 60 %, vilket ju ni är emot.

-Har det blivit ett problem för er? -Ja. Men vi hoppas att det blir det för Moderaterna.

Det låter ju inte så. Borg är ju väldigt kallsinnig.

Det har inte med samarbetet att göra, men Moderaterna har naturligtvis en intern opinion-

-som är lite mer moderat "classic", som Carl Bildt.

De skulle egentligen vilja att de hade vår uppfattning ifråga om arbetsrätt.

Borde Moderaterna självmant bli lite mindre dominanta?

Skulle Alliansen tjäna på om de var lite mer generösa mot er andra?

Alliansen tjänar på om vi mindre partier får ett större utrymme i debatten.

Det var inte frågan. Försök svara på frågan.

Men det är upp till oss själva. Vi kan inte skylla på andra.

Skulle ni gagnas av ett mer generöst moderat parti?

Det är klart att det skulle vara bra. Svaret är ja.

Svaret är ja, om än med kringelvägar.

Du utgår från att Moderaterna inte är generösa.

Kristdemokrater har fått igenom enormt mycket av vår politik i alliansregeringen.

Det här de här herrarna också bidragit till. Jag köper inte utgångsläget.

Vi fungerar bra som team. Ingenting görs utan att vi alla fyra partier är överens.

Hade era partier lyckats sämre utan alliansförankringen?

Vi hade inte fått sitta vid regeringsmakten. Det är det alla söker. Det är där vi vill vara.

Då kan man ta ett tapp i opinionen.

Om man ställer de faktorerna mot varandra så är det värt det.

Finns det några ekonomisk-politiska frågor som ni vill driva genom era partier-

-som Borg och Moderaterna inte driver?

-Jag har tangerat det. -Kort sagt, vad vill ni?

En viktig del utav den ekonomiska politiken är att få fler människor i jobb.

-Frågan är vad man gör åt det. -Får jag prata till punkt?

Det viktigaste när det handlar om att få fler människor i jobb-

-det är utveckla näringspolitiken ännu mer.

Att kunna vidta åtgärder så att fler arbetsgivare anställer.

Det är ett väldigt prioriterat område för mig.

Vi ser hela landet. Vi jobbar mycket för att skapa en politisk utveckling så att det investeras...

Fler konkreta förbättringar för företagarna om Centern fick dominera.

Om KD fick dominera. Om ni hade 25 % istället för Moderaterna, vad skulle förändringen vara?

Vi dominerar på våra frågor ändå.

Men ekonomisk-politiska frågor som du företräder.

Vi har sagt att vi vill ha fortsatt skattesänkning för pensionärerna och ett femte jobbskatteavdrag.

Men glöm inte hur barngrupperna är för stora i förskolan.

Vad gör vi åt det? Det ena är betydelsefullt för att kunna skapa det andra.

Minska barngrupperna i förskolan. Få en bättre skola och hälso- och sjukvård.

Våra barns uppväxtvillkor. Det hänger ihop med att få driv i den ekonomiska politiken.

Vad vill ni som inte finns idag, Carl?

Vi måste få bort de hinder som finns för de unga som söker jobb.

Lagen om anställningsskydd måste bli sådan att även de oerfarna-

-har en chans att komma in. Man måste ta bort privilegierna som LO-grupperna har.

Jag får be er att maka er lite. Jag ska ta in en gäst: Elaine Eksvärd.

Hon är retorisk expert. Hon ska bedöma era möjligheter-

-att ta plats och att utmanövrera Borg åtminstone en smula.

Du har lyssnat knappt en kvart. Vad säger du om de här tre herrarna?

Du är väldigt angelägen om att få ut ditt budskap.

Men folk vill inte bara höra ett budskap. De vill höra en person leverera det.

Var inte rädd för att ta plats och visa att det här är vad jag tycker.

Det är en yrkesskada politiker har. Det är mycket floskelretorik.

Ni kommer ut med budskap som många kan gå med på.

"Alla ska få vatten." Ja, det tycker jag med. Ta nåt annat.

Du vågar sticka ut hakan, vilket är bra.

Men hur folk upplever Kristdemokraterna borde vara av värde.

Du visar på det här lagspelet ni har. Alliansen vill visa att de alla är överens.

Men då hamnar ni i skuggan. Det är kul att ni har ett bra lag. Men vad tycker just ni?

Sen att det stämmer överens med verkligheten. Det var ni oense om.

Du vågar visa din person mest.

Du säger att du inte håller med. Han kanske inte trycker ner dig i skorna. Det är svårt.

-Men du säger vad du tycker. -Han försöker då och då.

Borg ser helt annorlunda ut.

Han har örhänget och tofsen. Han ser annorlunda ut.

-Hur länge kan man ha tofs? -Den börjar tunnas ut.

Men han vågar sticka ut. Man behöver inte göra det klädmässigt.

-Rekommenderar du Borg att göra sig av med den? -Ja. Örhänget också.

Han använder ett språk som många förstår.

Men han kan även vara teknokratisk.

Det är han också. Ibland gör han sig smart men inte förstådd.

Då litar folk på honom. Han säger så svåra ord att man inte vågar sätta på sig dumstruten.

-Vem litar du mest på av de här tre? -Oj, vad svårt.

Du är snällast. Dig skulle jag gärna ta en kaffe med.

-Då tar vi den imorgon. -Men du är för snäll. Det är problemet.

Du skulle mest sitta och hålla med. Du måste säga vad du tycker och lite snabbare.

-Rakare på huvudargumentet. -Målet först. Destinationen sen.

Många företagare säger: "Vi har funnits sen 34 före Kristus."

Det bryr inte jag mig om. Berätta snabbt vad det är du har tänkt säga.

Behöver han slipa till sig?

Du kan gå en retorikkurs hos mig. Inte gratis.

-Det trodde jag inte heller. -Det är kul att du säger att du inte håller med.

Men skippa lagspelet. Ni behöver profilera er mer retoriskt. Vad står KD för? Vad tycker ni?

Men i en riksdagsdebatt kan man inte angripa finansministern.

Ni kan väl vara lite raka mot varandra.

Man kan tala väl om sin egen politik i medvetande om att han inte gillar det jag säger.

Elaine, kan du skymta nåt under ytan, oavsett vad de säger-

-att de trots allt känner sig lite i skuggan? Lite förminskade politiskt.

Här lyfts det fram från ett journalistiskt perspektiv som ett problem.

Om inte ni tycker att det är ett problem, så säg att ni står i skuggan och ni ska göra det.

Det kläs ni inte i en offerkofta.

Istället för: "Vi står inte i skuggan. Jag mår bra." Man kan må bra och stå i skuggan.

Tack, Elaine. EFN kan ge ett gott råd till herrarna:

Kavla upp ärmarna och ge Anders Borg en match.

Men huvudmatchen är mot Socialdemokraterna. Glöm aldrig det.

Jag höll på att glömma det. Tack för att ni kom!

Vi skiljs med ett glatt humör och möjligen med lite ökad kamplust inför valet nästa år.

Vi ses igen väldigt snart!

Med drygt ett år kvar till nästa riksdagsval balanserar två av de tre mindre allianspartierna på fyraprocentsgränsen. Vad ska de göra för att profilera sig på den ekonomiska arenan? Hur undviker de att slukas upp av det dominerade partiets ekonomiska agenda?

Lennart Ekdal samtalar med de ekonomisk-politiska talesmännen för Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min