Studio 12: 15:45
börjar 14 sep 13:25

I dagens "Studio 12":

Glädje på börsen efter USA-besked.

Och ökat intresse för företagsobligationer.

Hej! och varmt välkomna till Studio 12:s eftermiddagssändning den här fredagen.

Det har varit glada miner på börserna idag.

Gårdagens beslut att amerikanska centralbanken ska öka sina stimulanser, har lett till uppgångar–

–både i Asien och Europa. Så här motiverade chefen. Ben Bernanke beslutet:

Den här gången handlar det inte om att Federal Reserve köper upp nytryckta statsobligationer.

Det gäller istället bostadsobligationer. Varje månad ska centralbanken suga upp obligationer–

–för omkring 40 miljarder dollar, eller omkring 260 miljarder kronor.

Dessutom finns det ingen bortre tidsgräns.

Som väntat kom det också besked om att räntan hålls på nollnivå under lång tid framåt.

Det ska vara så tills det blir en tydlig vändning uppåt i den amerikanska ekonomin.

Budskapet från centralbankens chef Ben Bernanke är att stimulanserna ska få ner arbetslösheten–

–på drygt 8 procent och att det ska bli fler nya jobb.

På det sättet så går centralbanken hand i hand med president Obamas tal–

–om att gjuta nytt liv i USA:s industri med fler jobb och mer export.

På det sättet är centralbanken en del av den ekonomiska politiken inför presidentvalet.

Nån garanti för att den tredje omgången med lättnader ska kickstarta ekonomin finns förstås inte.

På samma sätt som de två tidigare omgångarna kan det åter bli fråga om en övergående knuff framåt.

Trots optimismen som just nu präglar börserna i Asien och Europa–

–har det redan kommit kritiska röster som anser att de nya obligationsköpen är tilltagna i underkant.

Därför kan det bli nödvändigt med ytterligare ekonomiska stimulanser.

Vi stannar i USA. Ny statistik visar att det var lite bättre fart i landets detaljhandel än förväntat.

I augusti ökade detaljhandeln med 0,9 procent jämfört med månaden före.

Ökningen var den största sen i februari i år.

På Volvo personvagnar har personalen fått besked om att upp till 400 ingenjörer ska bort.

Minskningen gäller konsulter som arbetar med utvecklingsarbete av nya bilmodeller.

Det beror på försämrad försäljning hos Volvo PV.

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar–

–att den svenska ekonomin växer långsammare än förväntat under andra kvartalet i år.

1,3 procent i årstakt jämfört med förväntade 2,3 procent.

Just nu har EU:s finansministrar möte på Cypern.

Bland annat ska de prata om Spaniens eventuella behov av nödhjälp–

–och om EU-kommissionens förslag på en gemensam tillsynsmyndighet för bankerna.

På väg in till mötet sa finansminister Anders Borg att Sverige inte accepterar–

–att delta i en bankunion i EU där Sverige inte kan behålla högre kapitaltäckningskrav.

Företagsobligationer blir en allt populärare produkt både hos investerare och företag.

Så sent som idag meddelade investmentbolaget Lundbergs–

–att man ger ut ett obligationslån på 1 miljard kronor. De är i gott sällskap.

Den här veckan meddelade två svenska storbolag, Astra Zeneca och Stora Enso–

–att de lånar upp miljardbelopp genom att ge ut företagsobligationer.

De är långt ifrån ensamma. Traditionellt har svenska företag finansierat sig via bankerna.

De senaste åren har listan på bolag som istället valt den här finansieringsformen exploderat.

Parallellt har företagsobligationer blivit hett bland svenska investerare–

–som söker alternativ till aktier och räntepapper.

Det har varit svårare för bolagen att låna pengar i bankerna.

Aktiemarknaden har gått dåligt och investerarna satsar inga pengar.

Det här ett nytt sätt att finansiera sin verksamhet på.

En företagsobligation kan liknas vid en statsobligation.

Istället för ett land ges den ut av ett företag som är i behov av pengar.

Den som investerar garanteras en årlig ränta under en bestämd period.

Under den här perioden handlas obligationen och kan både stiga och falla i värde–

–beroende på hur räntan och företaget utvecklas.

Förenklat brukar man säga att företagsobligationer ger bättre ränta än statsobligationer–

–och har lägre risk än aktier. Den stora risken är om bolaget går i konkurrs och inte kan betala sitt lån.

Men det finns också risk att det inte går att sälja sin obligation–

–eftersom likviditeten på den här marknaden är dålig.

Det nästan utesluter privatpersoner från marknaden–

–som istället hänvisas till nån av de snabbt växande antalet fonder som investerar i företagsobligationer.

Bankerna har svårt att tjäna pengar på aktiehandeln. Courtaget har gått ner så kraftigt–

–att det är svårt att få lönsamhet. På den här marknaden går det fortfarande att tjäna pengar.

Det kan vara ett skäl till att bankerna börjar se det som en ny möjlighet.

Välkommen hit, Jan Amethier, chef för Corporate Finance på Handelsbanken.

Det är en het sparform, företagsobligationer. Stämmer det?

Ja, men det är inget nytt. Företagsobligationer har funnits länge.

Det är hett just nu, men det har funnits under en lång tid.

Finns det risk att marknaden blir överhettad?

Nu har vi historiskt sett väldigt låga räntor.

Vi har haft bra avkastning på obligationer när räntorna har gått ner.

Går räntorna upp, blir avkastningen sämre. Värdena faller.

Ser du nån risk att räntan nu är för hög? Att man tjänar för mycket pengar?

Det här är ett bra tillfälle för företag att emittera obligationer eftersom räntan är så låg.

Men kanske inte det bästa tillfället att köpa obligationer–

–eftersom det finns en risk att räntorna går upp på sikt och då går värdena ner.

Det kan vara en liten "bubbelvarning".

Finns det risk för att företag som ger ut obligationslån inte är tillräckligt likvida–

–eller har tillräckligt bra grund i sin ekonomi?

Den som vet svaret på den frågan tjänar mycket pengar. Vi befinner oss i en turbulent tid–

–med å ena sidan låga räntor, vilket gör det attraktivt för företag att emittera obligationer.

Det kan kännas bra att investera i nåt som ger en fast avkastning.

Sen har aktier en oändlig avkastning på uppsidan.

Medan det här ger en begränsad avkastning som sätts till nåt belopp på 5, 6, 7 procent.

Jag tror inte att det här är en...

...så bra tid att investera i obligationer på.

Företagsobligationer har bättre avkastning än obligationer, men sämre än aktier.

–Stämmer det om man tittar historiskt på det? –Absolut.

Över tiden så ska aktier ge bättre avkastning än obligationer, där man har en fast avkastning.

Obligationsinvestering handlar om att man investerar i nåt med en begränsad uppsida.

Medan aktien har en oändlig uppsida. Över tiden har aktier absolut en bättre avkastning.

Bankerna tjänar bra på det här ökade intresset. Ni får in kunderna i fonder–

–eftersom det är svårt för privatpersoner att köpa företagsobligationer i mindre poster.

Är det inte dags att underlätta för privatpersoner och småköpare?

Jag tycker att fonder är ett bra sätt att investera i just obligationer.

Fonderna ger dig både diversifiering. Flera olika bolag i en portfölj utgör fonden.

Sen är det nån annan som väljer dig att välja ut de papper som ska ligga i fonden.

Det är i grunden en bra modell för att investera i obligationer.

En annan aspekt är att många företag inte vill ge ut obligationer i så små belopp–

–som krävs för att småsparare ska kunna investera. En del företag ger ut privatobligationer.

Men det är få företag som vill ha så många obligationsinnehavare.

Det hänger inte bara på att bankerna inte vill sälja till småsparare.

Ser du nån förändring på den här marknaden? Gör ni nåt för att underlätta för småköpare?

Vi tittar på de frågorna. Det finns de som tittar på att få mer småsparare–

–att lättare kunna investera i obligationer.

Men som jag sa–

–så är fondelementet ett bra element för de här obligationerna eftersom det skapar diversifiering–

–och en högre likviditet i papperna än om man bara investerar i ett enskilt papper.

Hög likviditetsrisk är ett annat problem.

Det är svårt för en privatperson att sälja i fall man behöver sälja under tiden.

–Hur ska man tänka kring det? –Många obligationsemissioner i närtid...

...har varit i relativt små belopp.

Då blir det sämre likviditet som en aktie med lågt marknadsvärde.

Återigen är det för oss, eller för mig, ytterligare ett skäl till–

–varför det kan vara intressant att ha det i ett fondskal.

Men om man vill slippa fondavgifterna och göra lite mindre egna affärer...

–Hur skulle en sån förändrad marknad se ut? –Det är en relativt sett mindre likvid marknad.

Oftast så går investerare in i obligationer–

–för att man ska ha dem under hela den period som obligationen löper på.

Det kommer att vara en mindre likvid marknad, och inte lika likvitt som aktiemarknaden för den enskilde.

Tusen tack för att du var med oss, Jan.

Avslutningsvis en titt på börserna där det har varit glada miner–

–efter gårdagens besked om stimulanser från USA. Stockholm ligger på över plus 2 procent–

–strax före stängning. Även i övriga Europa går börserna starkt idag.

På valutamarknaden kostar en euro 8 kronor och 58 öre–

–och en amerikansk dollar kostar 6 kronor och 55 öre.

Med detta sätter vi punkt för idag och för den här veckan.

Det finns ett nytt Fredagsmagasin ute på vår sajt som handlar om musikbranschen.

Titta gärna på det. Vi ses på måndag igen. Hej då!

Studio 12: 15:45

Marknaderna gläds åt Bernankes besked. Den amerikanska detaljhandel går bättre än väntat, medan den svenska ekonomin bromsar in och företagsobligationer är en ny trend.