Det var då – Gustaf Dalén och AGA

I dagens Det var då tar Per Wikström upp Gustaf Dalén och företag AGA (Aktiebolaget Gasaccumulator). Gustaf Dalén förde på kort tid fram företaget AGA till en världsledande position inom främst fyrar som blev kända under namnet Aga-fyren. Agas genombrott på världsmarknaden var en stor order på fyrar 1911 för Panamakanalen.

Det var då är en programserie i åtta delar om svenska företag, branscher och deras historia.

  • Tufft för tillväxtmarknader

    Tufft för tillväxtmarknader

    Stora kapitalutflöden, börsras i Kina och råvarupriser körda i botten gör att det är minst sagt skakigt på tillväxtmarknaderna just nu.